mezunum2020
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Tanıtım

Program Hakkında Genel Bilgi


İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, Türkiye ve dünya standartlarında ortaokullarda (5-8. sınıflar) görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. İlköğretim bölümü bünyesinde, 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilen bu program ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Ardından 2017 yılında yeni yapılanma kapsamında Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü altında yer alan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nın İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı olarak varlığını sürdürmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında 6 öğretim elemanı ve 4 araştırma görevlisi çalışmakta ve lisans programına kayıtlı yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları


Türkiye'de veya yurt dışında orta öğretimini tamamlayan ve ulusal düzeydeki üniversite sınavlarında ilgili puan türünde (LYS_MF-1) yeterli başarı göstermiş öğrenciler bu programda öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar


Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye //www.yok.gov.tr/content/view/476/ linkinden ulaşılabilir.

Programın Amacı


Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, ilköğretim ikinci kademede (6.-8. sınıflar) görev yapacak matematik öğretmenleri yetiştiren 4 yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni tam öğretmenler yetiştirmektir.

Mezunların Mesleki Profili


İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı mezunları "Matematik Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Yurt dışında öğretmenlik yapmak isteyen veya eğitim sektörünün farklı alanlarında çalışmak isteyen mezunlar da gerekli şartları sağladıkları takdirde bu alanlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca ilköğretim matematik eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev alabilmektedirler.

Öğretim Programının Yapısı


İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programı İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü bünyesindeki diğer ana bilim dalları ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki diğer fakülte ve yüksek okullar tarafından açılan ve program kapsamında zorunlu veya seçmeli olarak kabul edilen dersleri alarak tamamlayabilirler. Program kapsamında öğrenciler 240 AKTS (151 ulusal kredi) almak zorundadır.1 AKTS kredi 25 saat iş yüküne denktir. Öğrencilerin tamamlaması gereken toplam kredinin %75'i (180 AKTS-111 ulusal kredi) zorunlu derslerden, %25'i (60 AKTS-40 ulusal kredi) seçmeli derslerden oluşmaktadır.Öğrencilerin aldığı seçmeli derslerin %80'i (48 AKTS-32 ulusal kredi) bölüm içi seçmeli derslerden, %20'si (12 AKTS-8 ulusal kredi ) bölüm dışı seçmeli derslerden oluşur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye //www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3 linkinden ulaşılabilir.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.