mezunum2020
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
HÜ-İlköğretim Matematik Öğretmenliği
MAE201-Lineer Cebir dersi mazeret sınavı hk.

MAE 201 Lineer Cebir dersinin ara sınava girememiş oIan tüm öğrenciler; 25 AraIık.2023 Pazartesi günü saat 9:00-10-30 arasında İktisadi ve İdari BiIimIer Fakültesi, yeni bina, D-blok, -1.Kat, lab 2 dersliğinde mazeret sınavına girebilirler.